Eduardo Ruiz
Pati de Llums
IMG_7040

↳ Pati de llums_________________________________________________________

Pati de llums


Coordinador y exposición del Laboratori d'Art Comunitari

15.09.2018 > 31.12.2018

Can Castells Centre d'Art(CCCA)

Sant Boi de Llobregat, España.

@cccasantboi


Christian Alonso and Eduardo Ruiz with Pati de llums consists of conducting workshops with people from the Sant Joan, Huedi, Santa Ana, Sant Carles clinics within the facilities of the Sant Joan de Deu Health Park in Sant Boi de Llobregat, working with the solar rays, drawing how I perceive them, their complexity and subjectivity to the point of artificially creating Rainbows. This proposal has been directed by the artists Cristian Alonso and Eduardo Ruiz from Sant Boi. Working together with Eva Garcia, coordinator of Torrents d'Art. Patio de llums reviews those known as celoberts or “patio de luces” in Spanish, gray and unattractive interior architectures in order to energize and project natural light inside the facilities of the health park, through mirrors, structures that they assembled between all participants move and separate the spectrum of white solar light into rainbows in their inner courtyard. The installation will remain fixed to be viewed by visitors to the center itself. This proposal does not end with the exhibition, we continue to work on the improvement of the different accesses to the space, an intervention on the main facade and in the green spaces of the Health Park.


Christian Alonso i Eduardo Ruiz amb Pati de llums consisteix en la realització de tallers amb les persones de les clíniques Sant Joan, Huedi, Santa Ana, Sant Carles dins les instalacions del Parc Sanitari Sant Joan de Deu de Sant Boi de Llobregat, treballant amb els raigs solars, dibuixant com els percebi’m, la seva complexitat i subjectivitat fins al punt de crear Arcs de Sant Marti de manera artificial. Aquesta proposta ha estat dirigida pels artistes Cristian Alonso i el santboià Eduardo Ruiz. Treballant juntament amb l’Eva Garcia, coordinadora de Torrents d’Art. Pati de llums revisa els coneguts com celoberts o “patio de luces” en castellà, arquitectures interiors grises i poc atractives per tal de dinamitzar i projectar la llum natural dins de les instal·lacions del parc sanitari, mitjançant miralls, estructures que van muntar entre tots els participants fins moure i separar l’espectre de la llum blanca solar en arcs de Sant Martí al seu pati interior. La instal·lació romandra fixa per ser visualitzades per les visites del propi centre. Aquesta proposta no termina amb l’exposició, continuem treballant en la millora dels diferents accessos de l’espai, una intervenció a la façana principal i en els espais verds del Parc sanitari.